Welkom > Stamboom

Stamboom

Uiteraard ligt het in de bedoeling om de schat aan gegevens nog verder uit te breiden en eventuele hiaten aan te vullen. Het totale onderzoek heeft inmiddels geresulteerd in de uitgave van een boek (2004) over de stamboom van

Jan Ariensz Bastiaensz de Graeff

De schrijfwijze van De Graaff, De Graaf, De Graeff, De Graef of De Greev doet in het onderzoek meestal niet terzake.

Het boek bestellen


In het boek zijn de verschillende takken van de stamboom opgenomen, met waar mogelijk foto's van de betreffende personen en informatie over de mensen die opgenomen zijn in het boek

Meer informatie over het boek, de prijzen en de bestelmogelijkheden.

Via de submenu's hieronder zijn een aantal generaties uit de stamboom gepubliceerd. hieronder staat aangegeven wat de afkortingen in de stamboom-beschrijvingen betekenen. De tekst bevat daarnaast links (onderstreept) die de generaties met elkaar verbinden. Het is daarmee mogelijk de verschillende takken in de stamboom te volgen.

begr.

begraven

BS

BS

CG

Christelijk Gereformeerd

dr

dochter

DTB

Doop- en Trouwboek

G

Gereformeerd

geb.

geboren

gecr.

gecremeerd

ged.

gedoopt

GG

Gereform. Gemeente

Gereg. Part.

Geregistreerd Partnerschap

jd

jongedochter

NG

Nederlands Gereformeerd

NH

Nederlands Hervormd

otr.

ondertrouwd

ovl.

overleden

samenw.

samenwonend

tr.

trouwt

zn.

zoon

Submenu

Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple